Prakseologiczne uwarunkowania jakości administracji publicznej

Autor

  • Sebastian Bentkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.1

Słowa kluczowe:

sprawność, jakość, administracja, formalizacja

Abstrakt

Pojęcia jakości i sprawności są ze sobą ściśle związane. Jakość jest niezbędnym elementem uzyskania skuteczności, warunkuje osiągnięcie sprawności rzeczywistej oraz jest jednym z kryteriów, według których dokonuje się oceny wszystkich działań w ramach organizacji. Należy również stwierdzić, że zarówno pojęcie sprawności, jak i poszczególne jej kategorie (skuteczność, korzystność, ekonomiczność) mogą być wykorzystane do określenia standardów jakości administracji publicznej. Pozyskiwanie jakości za pomocą prakseologicznych wytycznych wymaga jednak podjęcia stosownych działań w ramach całego systemu administracji. Działania te powinny być przy tym objęte formalizacją za pomocą norm prawnych, adekwatną do zamierzonych rezultatów. W ramach tego systemu można wyróżnić główne elementy determinujące jakość administracji, do których zalicza się cele i struktury administracji.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Bentkowski, S. (2020). Prakseologiczne uwarunkowania jakości administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 11–24. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.1

Numer

Dział

Artykuły