Udzielenie lub wycofanie zgody dotyczącej postępowań karnych – prywatne naruszenie zasad prawa

Autor

  • Martin Štrkolec Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.18

Słowa kluczowe:

zgoda poszkodowanego, zaprzeczenie, oskarżony, poszkodowany, osoby bliskie

Abstrakt

W artykule autor zajmuje się instytucją wyrażenia zgody przez osobę poszkodowaną na wszczęcie postępowania karnego w Republice Słowackiej. Po wstępnym wprowadzeniu do tematu autor zajmuje się historycznymi aspektami udzielenia zgody osoby pokrzywdzonej na postępowanie karne. Następnie przechodzi do merytorycznych i proceduralnych warunków jej stosowania, koncentrując się głównie na problemach prawnych, aplikacyjnych i interpretacyjnych wynikających z praktyki prawnej. W związku z tym przedstawione są także wnioski de lege ferenda.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Štrkolec, M. (2020). Udzielenie lub wycofanie zgody dotyczącej postępowań karnych – prywatne naruszenie zasad prawa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 258–271. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.18

Numer

Dział

Artykuły