Stanisław Starzyński o przemianach ustrojowych w Polsce w latach 1918–1935

Autor

  • Łukasz Szymański Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.19

Słowa kluczowe:

Stanisław Starzyński, myśl prawna i polityczna, ustrój państwowy

Abstrakt

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. wiązało się z koniecznością dostosowania różnych systemów prawnych obowiązujących w granicach odrodzonego państwa. Polskie władze stanęły przed wyzwaniem określenia ram ustrojowych państwa i zakresu kompetencji jego naczelnych organów. Spośród wielu autorów zajmujących się prawem konstytucyjnym na uwagę zasługuje Stanisław Starzyński, prawnik – konstytucjonalista i polityk. Zajmował się bowiem genezą i pojęciem prawa, funkcjami państwa i zakresem władzy państwowej. Jako ekspert i analityk wypowiadał się na temat projektów aktów normatywnych i tych aktów prawnych, które weszły w życie. Miał krytyczny stosunek do Konstytucji z 1921 r., ponieważ poprzez przyznanie nadmiernych uprawnień Sejmowi prowadziła do zachwiania równowagi władz. Z tego też powodu sformułował własny projekt konstytucji, który stanowił korektę obowiązującej. Starzyński również był sceptyczny wobec Konstytucji z 1935 r., sposobu jej wprowadzenia w życie i postanowień, które nie gwarantowały ochrony praw jednostki oraz kontroli organów państwa.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Szymański, Łukasz. (2020). Stanisław Starzyński o przemianach ustrojowych w Polsce w latach 1918–1935. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 272–284. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.19

Numer

Dział

Artykuły