Prawna ochrona prywatności oraz wolności dzieci w internecie

Autor

  • Joanna Uliasz Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.20

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, prawa dziecka, prawo do prywatności, sexting, grooming, cyberprzemoc, szantaż internetowy, sharenting, parental trolling, prawo do bycia zapomnianym, media społecznościowe

Abstrakt

Dzieci są aktywnymi użytkownikami internetu. Bywa, że eksponują swoją sferę prywatną i intymną, narażając się na zagrożenia, powodowane anonimowością sprawców w wirtualnym świecie. Niejednokrotnie rodzice dzielą się informacjami o swoich dzieciach w sieci, robiąc to bez ich wiedzy i zgody. Zachowania rodziców zwane sharentingiem albo parental trollingiem, o czym mowa w artykule, mogą wypełniać znamiona czynów zabronionych albo godzić w dobra osobiste dziecka. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zatem scharakteryzowanie najpowszechniejszych negatywnych zjawisk ingerujących w prywatność i wolność małoletnich (m.in. sexting, grooming, cyberbulling, sharenitng, parental trolling), a także wskazanie właściwych środków prawnych mogących efektywnie zabezpieczyć interes pokrzywdzonego dziecka. W opracowaniu przywołane zostały stosowne orzeczenia sądów oraz przepisy Konstytucji z 1997 r., k.k., k.p.k., k.c., k.r.o. oraz regulacje prawa międzynarodowego i unijnego, które gwarantują skuteczną ochronę dwóch podstawowych dla rozwoju dziecka sfer: jego prywatności oraz wolności.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Uliasz, J. (2020). Prawna ochrona prywatności oraz wolności dzieci w internecie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 285–299. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.20

Numer

Dział

Artykuły