Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych

Autor

  • Anna Wójtowicz-Dawid Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.21

Słowa kluczowe:

zasada należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej, zasada zarządzania dzielonego, system zarządzania i kontroli programów operacyjnych, desygnacja

Abstrakt

Obowiązujące przepisy prawa związane z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu UE regulują zagadnienia związane z zarządzaniem finansami Unii, uwzględniając specyfikę procesu wydatkowania. Należyte zarządzanie finansami Unii Europejskiej i zarządzanie dzielone są zasadami ściśle związanymi z właściwych gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu UE, tworząc reguły, na którym zbudowany został system ich monitoringu, kontroli, audytu oraz zarządzania. Podstawowym celem publikacji jest określenie zakresu znaczeniowego zasady należytego zarządzania oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych oraz podjęcie próby wyznaczenia ram dla państw członkowskich i organów UE do tworzenia systemu wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii. Omawiając zakres przedmiotowy i podmiotowy wskazanych zasad, wykorzystana została przede wszystkim metoda dogmatyczno-prawna oraz z niewielkim stopniu prawno-porównawcza. Dodatkowo dla weryfikacji prawidłowości postawionych tez wykorzystana została analiza wybranych orzeczeń TSUE.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Wójtowicz-Dawid, A. (2020). Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 300–317. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.21

Numer

Dział

Artykuły