Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464

Autor

  • Iwona Bień-Węgłowska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.22

Słowa kluczowe:

recenzja, monografia, współczesne problemy, prawo wykroczeń

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi recenzję monografii „Współczesne problemy wykroczeń”. Recenzowana publikacja jest przykładem tego, że prawo wykroczeń poprzez swoje oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i związki z innymi gałęziami prawa przysparza wiele problemów interpretacyjnych oraz trudności w jego praktycznym stosowaniu.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Bień-Węgłowska, I. (2020). Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464. Acta Iuridica Resoviensia, 28(110), 321–331. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.22

Numer

Dział

Recenzje