Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Czasopismo rozwija działalność w oparciu o standardy etyki COPE. Na łamach czasopisma „Galicja. Studia i materiały” publikujemy rozprawy i artykuły, źródła i materiały, recenzje i omówienia, kronikę wydarzeń naukowych oraz materiały do bibliografii Galicji. Przyjmujemy do druku teksty w językach polskim i ukraińskim oraz w językach kongresowych.
 
 1. Teksty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w programie Word for Windows (preferowany plik w formacie *doc *.rtf) lub w wersji papierowej z dołączoną płytą CD. Ilustracje należy zapisać w osobnym pliku, zaznaczając w tekście jedynie odnośniki.
  Materiały prosimy przesyłać na adres:
  redakcja@galicja-ur.pl
  lub
  dr hab. prof. UR Szczepan Kozak
  Instytut Historii
  Uniwersytet Rzeszowski
  Rejtana 16 C, 35-310 Rzeszów
 2. Rozprawy, artykuły oraz materiały źródłowe  powinny zawierać:
  - streszczenie w języku polskim i angielskim (około 0,5 strony)
  - słowa kluczowe (nie więcej niż 5)
 3. Wszelkie materiały przeznaczone do druku prosimy uzupełnić o:
  - podstawowe informacje o autorze: tytuł, stopień naukowy
  - nazwę i adres macierzystej instytucji naukowej
  - adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 4. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że nie był on wcześniej publikowany oraz został przesłany wyłącznie do redakcji czasopisma „Galicja. Studia i materiały” (załącznik 1)
 5. W przypadku dwóch lub więcej autorów należy dołączyć oświadczenie określające indywidualny wkład w opracowanie tekstu (załącznik 2)
 6. Autorzy artykułów zamieszczonych w „Galicji. Studia i materiały” wyrażają zgodę na jednoczesne publikowanie ich w internetowej wersji czasopisma na stronie http://galicja-ur.pl oraz na umieszczenie ich w bazach indeksacyjnych (oświadczenie – załącznik 3)
 7. Publikacje w „Galicji. Studia i materiały” nie są płatne
 8. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów redakcyjnych zgodnie z zaleceniami Wydawnictwa UR (załącznik 4)
 9. Zgłaszając teksty prosimy o podawanie identyfikatorów ORCID.
 
Plik do pobrania: 

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na stronie tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.