O czasopiśmie

Czasopismo „Galicja. Studia i materiały” powstało w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2015 roku. Rocznik odpowiada potrzebom międzynarodowego środowiska badaczy skupionych na przeszłości dawnych ziem polskich zaboru austriackiego w XVIII-XX w. Wielokulturowa specyfika tego obszaru, na którym zamieszkiwali lub przejawiali swą aktywność przedstawiciele narodów dawnej monarchii austriackiej (Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Ukraińcy) stanowi dziś o tożsamości współczesnych państw tego regionu (Polska, Ukraina).
„Galicja. Studia i materiały” jest czasopismem recenzowanym dotyczącym historii Galicji austriackiej (1772-1918). Na łamach czasopisma publikowane są artykuły monograficzne, materiały, edycje źródeł, recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń związanych z dziejami Galicji. Poszczególne tomy mają charakter interdyscyplinarny. Czasopismo przyjmuje teksty z dziedziny nauk: historycznych, filozoficznych, literaturoznawstwa, nauk o sztuce, nauki o kulturze i religii. Szczególną uwagę zwracamy na problemy związane z historią społeczno-gospodarczą, historią mentalności, historią kobiet, historią historiografii, historią filozofii i historią religii.

Pismo „Galicja. Studia i materiały” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych opublikowanej przez MEiN  - posiada 70 pkt.

ISSN: 2450-5854; DOI: 10.15584/galisim

BAZY INDEKSUJĄCE: BazHum; CEJSH; ERIH PLUS; DOAJ

PUNKTY MINISTERIALNE: (za ostatni rok): 70

 

Aktualny numer

Tom 9 (2023)
					Pokaż  Tom 9 (2023)

W numerze m.in.:         

- Artykuły i rozprawy   

  • Damian Szymczak, Kościół, religia i religijność a polskie życie polityczne w Galicji doby autonomii. Stan badań i postulaty badawcze
  • Tadeusz Półchłopek, Religia i narodowość. W kręgu romantycznego sporu o dwukulturowość Galicji
  • Sabina Rejman, The practice of faith in everyday life based on the metrical books of various denominations in the period of Galician autonomy (as illustrated by Rzeszów)
  • Michał Sowa, Postawy wybranych duchownych diecezjalnych i osób zakonnych wobec wybuchu i pierwszych miesięcy I wojny światowej
  • Jolanta Załęczny, „Aby czynić i działać społecznie, potrzeba wprzód znać drogi i cele, mieć obrachunki i programy”. O różnych płaszczyznach działalności ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza
  • Tomasz Kargol, Wayside shrines as forms of religiosity as illustrated by the parish of Szczepanów in the 19th century
  • Katarzyna Thomas, Wybrane religijne aspekty rozwoju społeczności żydowskiej Drohobycza w ostatnich latach monarchii Habsburgów

- Źródła i materiały

  • Mariusz Nowak, Problem tzw. tradycyjnych wartości a przemiany społeczno-polityczne w XIX-wiecznej Europie w świetle publicystyki krakowskiego konserwatysty, Henryka Lisickiego
Opublikowane: 2023-12-28

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Wyświetl wszystkie wydania

Licencje i bazy: