O Feliksie Konecznym uwag kilka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.5

Słowa kluczowe:

Feliks Koneczny, cywilizacja łacińska, nauka o wielości cywilizacji, współczesna recepcja, historia

Abstrakt

Tekst dotyczy recepcji dorobku Feliksa Konecznego w ciągu ostatniego ponad półwiecza. Myśl tego niekwestionowanego historyka i teoretyka cywilizacji nie miała warunków do recepcji sine ira et studio. Najpierw była przemilczana jako „reakcyjna”; aktualnie usiłuje się jej nadać wymiar ideologiczny – w duchu międzywojennej Narodowej Demokracji. Brak krytycznego wydania pism Konecznego, ograniczanie się do ich przedruków nie sprzyja ukazaniu tego, co oryginalne i ponadczasowe u myśliciela rodem z Galicji.

Bibliografia

Bębenek M., [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.

Biliński P., Feliks Koneczny (1862–1949) życie i działalność, Warszawa 2001.

Cieszkowski A., Prolegomena do historiozofii; Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842, PWN, Warszawa 1972.

Czarnek P., Wstęp [do:] Dzieła zebrane Feliksa Konecznego, t. 1, red. K. Rajski, Wyd. Miles, Kraków 2021.

Dzielski M., Duch nadchodzącego czasu, b.m.r.w. (II obieg).

Dzieła zebrane Feliksa Konecznego, t. I i II, red. K. Rajski, Wyd. Miles, Kraków 2021.

Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.

Gawor L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Wyd. UMCS, Lublin 2002; Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2005, nr 2, s. 276–289; Neomesjanizm Feliksa Konecznego, „Lumen Poloniae” 2012, nr 2, s. 97–114, jako Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki, Wyd. AMW, Gdynia 2013 (jako współautor); W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu, Wyd. UR, Rzeszów 2015; Zarys historii filozofii polskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2015 (jako współautor).

Hilckman A., Przedmowa [do:] F. Koneczny, O ład w historii, Londyn 1977, https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,feliks-koneczny,52039152

Janusz K., Konfrontacje, Warszawa 1974.

Koneczny Feliks [w:] Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1974.

Koneczny F., Dzieje Polski za Piastów (1902); Dzieje Polski za Jagiellonów (1905); Dzieje Polski (1908); Polskie Logos a Ethos. Roztrząsania o celu i znaczeniu Polski, Poznań 1921, t. I i II; O wielości cywilizacji, Kraków 1935; Święci w dziejach narodu polskiego, Miejsce Piastowe 1937; Rozwój moralności, Lublin 1938; Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Warszawa 1938 oraz prace wydane pośmiertnie: Cywilizacja bizantyńska, Londyn 1973; Cywilizacja żydowska, Londyn 1974; O ład w historii, Londyn 1977; Państwo w cywilizacji łacińskiej. Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej, Londyn 1981; Prawa dziejowe, Londyn 1982; Teatr krakowski. Sprawozdania 1896–1905, przedmowa, wybór i oprac. K. Gajda, Kraków 1994.

Łagowski B., https://konserwatyzm.pl/lagowski-czy-polske-stac-na-niepodleglosc/

Mitkowski J., Feliks Koneczny, hasło w PSB.

Piotrowski R., Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach, Warszawa 2003.

Skoczyński J., Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991.

Skoczyński J., Koneczny. Teoria cywilizacji, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.

Słownik łacińsko-polski do autorów klasycznych, ułożył Z. Węclewski, Kraków 1868.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Skoczyński, J. (2022). O Feliksie Konecznym uwag kilka. Galicja. Studia I materiały, (8), 57–72. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.5

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY