Lwowski kompas życiowy Ludwiga Misesa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.13

Słowa kluczowe:

Lwów, Ludwig von Mises, kalkulacja, socjalizm, szkoła austriacka

Abstrakt

Ludwig von Mises należał do ostatniego pokolenia ludzi urodzonych w galicyjskim Lwowie. Jego życie dowodzi, że mimo katastrofy dziejowej, jakiej doświadczyła Austria, można ocalić wolnościowego ducha galicyjskiego i oddziaływać na rozwój współczesnej ekonomii. We Lwowie kształtował się jego bezkompromisowy charakter moralny, czemu dał potem wyraz w Wiedniu, gdy przyjął za swą sentencję życiową wskazanie Wergiliusza: „ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw niemu idź śmielej”. W artykule zajęto się recepcją późniejszej twórczości Misesa. Analiza jego wybranych dzieł wskazuje, że przez całe życie prowadził „walkę teoretyczną” ze stworzonym przez Marksa projektem społeczeństwa i gospodarki, wcielanym następnie w życie za pomocą terroru.

Bibliografia

Hülsmann J.G., Ludwig von Mises, t. 1, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2020.

Mises L., Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2011.

Mises L., Planowany chaos, Fijorr Publishing, Wrocław 1995.

Mises L., Socjalizm, Arcana, Kraków 2009.

Mises L., Wspomnienia, Fijorr Publishing, Wrocław 2007.

Wergiliusz, Eneida, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1950.

Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl [dostęp: 5.12.2021].

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Szulczewski, G. (2022). Lwowski kompas życiowy Ludwiga Misesa. Galicja. Studia I materiały, (8), 190–208. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.13

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY