Polecane publikacje

 

- Szczepan Kozak, Przemiany religijności ludności katolickiej Galicji w świetle wybranych testamentów z lat 1772–1918
- William Lecyk, „A najprzód Najwyższemu Stwórcy za wszystkie dobrodziejstwa składam dzięki…” Duchowieństwo eparchii przemyskiej wobec Boga i religii w świetle testamentów 1817–1827
- Stanisław Nabywaniec, Domy korekcyjne dla duchowieństwa diecezjalnego na ziemiach polskich w XIX wieku z uwzględnieniem Galicji i klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu
- Aleksandra Włodyka, Activities of the Association of the Ladies of Charity of St. Vincent de Paul in Kraków during World War I
- Franciszek Wasyl, Observing and taking notes. Customs of parishioners in a small town in the eyes of the parish priestsztof Bochenek, Rev. Konstanty Michalski’s reflections on beastliness and heroism
- Anna Pachowicz, Żydzi i chrześcijanie, z dziejów życia religijnego społeczności żydowskiej w Tarnowie
- Magdalena Patro-Kucab, Bóg, religia i wiara w twórczości Alojzego Felińskiego
- Elżbieta Biesiadecka, Chrześcijańskie obrzędy i zwyczaje religijne w polskiej prasie galicyjskiej dla dzieci i młodzieży
- Jerzy Kuzicki, Religious issues in Galicia in the light of the correspondence of the founders of the Resurrectionists
- Beata Lorens, Religiousness of Galician female landowners as illustrated by the Skrzyński family
- Konrad Meus, The beginnings of the Zionist movement in Galicia in 1898 based on the documents of the Lviv Governorate