O czasopiśmie

Kwartalnik “Ius et Administratio” powstało w 2004 r. z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na łamach Ius et Administratio publikowane są teksty z zakresu m.in.: nauk prawnych, administracji, kryminologii i kryminalistyki. Na stronie internetowej: https://repozytorium.ur.edu.pl/communities/026ec8bc-05ae-45fa-ba80-a688bf6045e9?cmcl.page=2 udostępnione zostały wszystkie numery czasopisma wydane po 2013 roku.