Zespół redakcyjny

  1. Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Feret (eferet@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0001-9283-0316)
  2. Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. Dorota Semków, prof. UR (dsemkow@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0003-3377-462X)
  3. Sekretarze Redakcji: mgr Aleksandra Pelczar (alpelczar@ur.edu.pl, ORCID: 0009-0009-3816-7723), dr Oskar Bróż (obroz@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0002-8387-3629)
  4. Członkowie Komitetu Redakcyjnego: dr Dorota Habrat (dhabrat@ur.edu.pl, ORCID:0000-0002-5411-0323), dr Konrad Kędzierski (kkedzierski@ur.edu.pl, ORCID:0000-0002-2952-3505), dr Paweł Majka (pmajka@ur.edu.pl, ORCID:0000-0003-4315-4133)