Zespół redakcyjny

  1. Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Feret (eferet@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0001-9283-0316)
  2. Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Dorota Semków (dsemkow@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0003-3377-462X)
  3. Sekretarz Redakcji: dr Oskar Bróż (obroz@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0002-8387-3629)
  4. Członkowie Komitetu Redakcyjnego: dr Dorota Habrat, dr Konrad Kędzierski, dr Paweł Majka