Pojęcie papieru wartościowego a tokeny cyfrowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2022.2.4

Słowa kluczowe:

papier wartościowy, token cyfrowy, dematerializacja

Abstrakt

Postępujące zjawisko dematerializacji obrotu papierami wartościowymi stało się nieodłącznym elementem rozwoju technologicznego. Jego konsekwencją jest dematerializacja samych papierów wartościowych, która ma charakter uniwersalny. Ponadto, coraz częściej pojawia się pytanie: czy token cyfrowy jest papierem wartościowym? Powyższe pytanie stanowi asumpt do analizy pojęcia papieru wartościowego zarówno na tle regulacji krajowych, jak i unijnych. Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym nie została umieszczona definicja papieru wartościowego. W rezultacie, w doktrynie ukształtował się spór w zakresie istnienia zasady numerus clausus papierów wartościowych, co z punktu widzenia tokenów cyfrowych i możliwości ich zakwalifikowania jako papiery wartościowe ma bardzo istotne znaczenie.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Weiszewska, E. (2022). Pojęcie papieru wartościowego a tokeny cyfrowe. Ius Et Administratio, 47(2), 51–61. https://doi.org/10.15584/iuseta.2022.2.4

Numer

Dział

Artykuły