Dualizm środków zaskarżenia wadliwych uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2022.2.3

Słowa kluczowe:

uchwała wspólników, zaskarżenie, nieważność, uchylenie

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy dualizmu regulacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie możliwości zaskarżenia wadliwych uchwał wspólników sp. z o.o. Z uwagi na specyfikę przedmiotu rozważań, konieczne okazało się bliższe spojrzenie na regulacje dotyczące sankcji wadliwości czynności prawnych w kontekście prawa prywatnego. Następnie, pogłębionej analizie poddane zostały dwa zasadnicze powództwa służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego wadliwych uchwał wspólników sp. z o.o., a więc powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały oraz powództwo o jej uchylenie. Konkluzje przeprowadzonych rozważań prowadzą do wniosku, że pomimo odrębności terminologicznej użytej przez prawodawcę, oba powództwa cechują się zbieżną konstrukcją skutków prawnych ich uwzględnienia.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Strugalski , T. (2022). Dualizm środków zaskarżenia wadliwych uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ius Et Administratio, 47(2), 42–50. https://doi.org/10.15584/iuseta.2022.2.3

Numer

Dział

Artykuły