Świadcząca rola gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.3

Słowa kluczowe:

gmina, mieszkaniowy zasób gminy, społeczne agencje najmu, administracja świadcząca

Abstrakt

Publikacja podejmuje zagadnienie zaspokajania przez gminę potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej w ramach administracji świadczącej. Sformułowane zostaną wnioski na temat zakresu i charakteru zadań, jakie gmina realizuje we wskazanym obszarze.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Cendrowicz, D. (2023). Świadcząca rola gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Ius Et Administratio, 51(2), 36–45. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.3

Numer

Dział

Artykuły