Problemy i dylematy prawnokarne w kontekście odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.4

Słowa kluczowe:

zbrodnie przeciwko ludzkości, polskie prawo karne, odpowiedzialność karna, międzynarodowe prawo karne, kryminalizacja zbrodni przeciwko ludzkości

Abstrakt

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest analiza znamion jednego z najcięższych przestępstw, jakim jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Temat ten jest niezwykle istotny szczególnie obecnie, gdy po okresie pandemii COVID-19 i konieczności zmagań się z nieznaną i nieprzewidywalną sytuacją dla ludzi z całego globu, świat ponownie został wystawiony na nieoczekiwane wydarzenie, jakim jest wojna na Ukrainie.
Celem artykułu będzie przedstawienie problemów i dylematów prawnokarnych, jakie może stwarzać próba przeprowadzenia wykładni art. 118a § 1 kodeksu karnego. W tym celu zostaną poddane analizie jego wybrane znamiona przy uwzględnieniu zarówno dostępnej literatury przedmiotu, jak i wypracowanej linii orzeczniczej.
Co oczywiste, z uwagi na prawniczy charakter opracowania zostaną wykorzystane dwie metody badawcze: metoda dogmatyczno-prawna pozwalająca poddać analizie obowiązujące unormowania prawne oraz metoda historyczna zastosowana w celu przybliżenia aksjologicznych podstaw obowiązujących unormowań prawnych odnoszących się do zbrodni przeciwko ludzkości.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Garcia Vera, G. (2023). Problemy i dylematy prawnokarne w kontekście odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości. Ius Et Administratio, 51(2), 46–57. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.4

Numer

Dział

Artykuły