„Klimaty” zmian konstytucji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.7

Słowa kluczowe:

konstytucja, zmiana konstytucji, „pozapolityczne” przesłanki zmiany konstytucji

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu metaforycznych „klimatów” na rozumienie i modyfikowanie treści konstytucji mających swe źródło w fenomenach naturalnych, wydarzeniach społecznych i politycznych na świecie kształtujących nowe myślenie, czasami skutkujące zmianą tekstu i/lub interpretowania ustaw zasadniczych. Z jednej strony podkreśla to ich znaczenie jako aktów gwarantujących stabilność, z drugiej strony wskazuje na konieczność myślenia perspektywicznego i podejmowania działań w kwestiach wymagających zmiany. Pomocne w tym względzie może okazać się kilka przykładów z państw Unii Europejskiej. Zwykle są to sytuacje bardzo złożone wymagające zaangażowania wszystkich sfer życia i funkcjonowania instytucji i organów państwa. Niezadowalające tempo zmian wynika z ostrożności i konieczności myślenia perspektywicznego.

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Krajewski, P. (2023). „Klimaty” zmian konstytucji. Ius Et Administratio, 51(2), 94–102. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.7

Numer

Dział

Artykuły