Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego z tytułu nieprzestrzegania norm etycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.9

Słowa kluczowe:

normy etyczne, nauczyciele akademiccy, szkolnictwo wyższe, odpowiedzialność dyscyplinarna

Abstrakt

Głównym tematem artykułu jest odpowiedzialność nauczyciela akademickiego z tytułu nieprzestrzegania norm etycznych. Analizie zostało poddane zagadnienie odpowiedzialności roli oraz odpowiedzialności wyniku. Stwierdzono, że nauczyciel akademicki ponosi odpowiedzialność roli, jaką pełni w społeczeństwie. Ponadto, w kontekście omawianej problematyki, ponosi odpowiedzialność wyniku z tytułu naruszenia norm etycznych. Takie rozumienie odpowiedzialności najczęściej występuje na gruncie prawnym, gdzie podmiot ponosi określone konsekwencje naruszenia norm prawnych. W związku z powyższym została przedstawiona odpowiedzialność dyscyplinarna, a także karna i cywilna. Całość rozważań prowadzi do odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj odpowiedzialności może zostać przypisany nauczycielom akademickim z tytułu nieprzestrzegania norm etycznych. Badania przeprowadzono opierając się na metodzie formalno-dogmatycznej oraz krytycznej analizy literatury.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Nowak, D. (2023). Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego z tytułu nieprzestrzegania norm etycznych. Ius Et Administratio, 51(2), 114–126. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.9

Numer

Dział

Artykuły