Samodzielność gminy w zakresie wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej a uprawnienia kuratora oświaty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.12

Słowa kluczowe:

samodzielność, oświata, edukacja publiczna, kurator oświaty, opinia

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają kompetencje w zakresie zadań oświatowych. Analiza stanu prawnego skłania do postawienia tezy, że odpowiedzialności za działanie systemu oświaty nie towarzyszy realna samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań oświatowych. Wprowadzane regulacje prawne ograniczają samodzielność samorządu w zakresie realizacji jej zadań własnych, które jednostki samorządu terytorialnego wykonywać powinny na własną odpowiedzialność. W aktualnym stanie prawnym dochodzi jednak do ograniczenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań poprzez wydawanie wiążących opinii o charakterze pozytywnym przez kuratora oświaty.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Śwital, P. (2023). Samodzielność gminy w zakresie wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej a uprawnienia kuratora oświaty. Ius Et Administratio, 51(2), 156–168. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.2.12

Numer

Dział

Artykuły