Koncepcja miejsca zamieszkania w ujęciu polskiego prawa cywilnego oraz prawa kanonicznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.3

Słowa kluczowe:

miejsce zamieszkania, domicilium, prawo cywilne, prawo kanoniczne

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić regulacje dotyczące miejsca zamieszkania w polskim systemie prawnym oraz w systemie prawa kanonicznego. Wskazane w nim zostały regulacje dotyczące uzyskiwanie miejsca zamieszkania przez osoby fizyczne. Dokonano w nim również krótkiego porównania obydwu sposobów regulacji tego zagadnienia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Czop, K. (2023). Koncepcja miejsca zamieszkania w ujęciu polskiego prawa cywilnego oraz prawa kanonicznego. Ius Et Administratio, 53(4), 29–37. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.3

Numer

Dział

Artykuły