Dochody gmin z akcji banków

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.5

Słowa kluczowe:

gmina, bank, akcja, znaczny pakiet akcji, Komisja Nadzoru Finansowego

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości osiągania przez gminy zysków z akcji banków. Dokonano analizy ograniczeń w nabywaniu akcji banków, jakie wynikają z Prawa bankowego, oraz możliwości wypłaty dywidendy, którą regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wykazano, że gminy powinny ostrożnie angażować się w nabywanie znacznych pakietów akcji banków, gdyż w sytuacji konieczności szybkiego odzyskania środków finansowych ich sprzedaż będzie utrudniona przez konieczność uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto gminy, mimo że przepisy na to zezwalają, nie powinny tworzyć banku komunalnego, gdyż taki bank funkcjonowałby na takich samych zasadach jak inne banki, bez możliwości oferowania lepszych produktów bankowych dla gmin.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Gonet, W. (2023). Dochody gmin z akcji banków. Ius Et Administratio, 53(4), 48–58. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.5

Numer

Dział

Artykuły