Polityka językowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w okresie Polski międzywojennej – wybrane aspekty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.17

Słowa kluczowe:

ustawy językowe, mniejszości narodowe, polityka językowa, Polska międzywojenna

Abstrakt

Sytuacja prawna i polityczna mniejszości narodowych w odrodzonym państwie polskim była skomplikowana. Status mniejszości i ich prawa zapewniały postanowienia małego traktatu wersalskiego z 1919 roku. Działania mniejszości narodowych w różnym stopniu oddziaływały na państwo polskie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę zmieniło wiele dziedzin życia. Polska w okresie międzywojennym była wielonarodowościowa i wielowyznaniowa. Państwo polskie w obliczu wielu wyzwań zmuszone zostało do prowadzenia odpowiedniej polityki językowej wobec mniejszości zamieszkujących jego terytorium. Celem tego artykułu jest ukazanie polityki prowadzonej przez państwo polskie, a zwłaszcza polityki językowej wobec mniejszości narodowych.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Żurek, K. (2023). Polityka językowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w okresie Polski międzywojennej – wybrane aspekty. Ius Et Administratio, 53(4), 207–218. https://doi.org/10.15584/iuseta.2023.4.17

Numer

Dział

Artykuły