Zespół redakcyjny

REDAKCJA:

Paweł GRATA – redaktor naczelny

Jarosław KINAL – członek redakcji ds. baz danych

Katarzyna FLISAK – sekretarz redakcji

RADA NAUKOWA:

Laura ARDELEAN (Uniwersytet Oradejski)

Aleksander BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)

Sylwester CZOPEK (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrij GORBACHYK (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Petr JÜPTNER (Uniwersytet Karola w Pradze)

Janusz KALIŃSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Sławomir KAMOSIŃSKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jozef KAPOSZTA (Uniwersytet Św. Stefana w Godollo)

Despina KARAKATSANI (Uniwersytet Peloponeski, Korynt)

Olga KUTSENKO (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Markijan MALSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Wojciech MORAWSKI (Szkoła Główna Handlowa)

Henrietta NAGY (Uniwersytet Św. Stefana w Godollo)

Grzegorz OSTASZ (Politechnika Rzeszowska)

Jurij PACZKOWSKI (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)