Licencje wydawnicze

Czasopismo UR Journal of Humanities and Social Sciences jest czasopismem zgodnym z pardygmatem Open Access. 

Artykuły udostępniane na stronie czasopisma są udostępniane zgodnie z licencją Creative Commons  CC BY-NC-ND 3.0 PL

Numery drukowane są dostępne do zakupu w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Cyfrowe wersje artykułów są dostępne również w Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego