„Kupuj wyroby polskie”. Akcja popierania wytwórczości krajowej w 1928 r. w związku z 10. rocznicą odzyskania niepodległości

Autor

  • Edyta Majcher-Ociesa Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2023.2.5

Słowa kluczowe:

1928 rok, akcja popierania wytwórczości krajowej, ujemny bilans handlowy, II Rzeczpospolita, 10. rocznica odzyskania niepodległości

Abstrakt

Akcja popierania krajowej wytwórczości w 1928 r. była zaplanowana. Pomysł wyszedł ze sfer rządowych, realizację przekazano wojewodom i starostom, a uczestnictwo należało do społeczeństwa, w tym przedstawicieli organizacji o charakterze społecznym i gospodarczym. Wytyczne zostały przedstawione na zjeździe wojewodów 17 września 1928 r. w Warszawie. Wojewodowie wyznaczyli osoby odpowiedzialne za realizację, opracowano plan działania, spisano pomysły oraz dokonano wyboru organizacji i grup docelowych, które należało zaangażować. Następnie przystąpiono do działania. Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej przedstawiono założenia akcji promowania krajowych towarów i surowców oraz jej pierwszy etap informacyjny, następnie opisano realizację akcji w podziale na wykonawców i formy realizacji. Opis zamyka podsumowanie akcji i zakończenie. Celem artykułu jest przedstawienie akcji promowania krajowej wytwórczości jako zjawiska pozytywnego i jednoczącego społeczeństwo II Rzeczypospolitej w 1928 r., w ramach obchodów 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pobrania

Opublikowane

2023-06-30

Jak cytować

Majcher-Ociesa, E. (2023). „Kupuj wyroby polskie”. Akcja popierania wytwórczości krajowej w 1928 r. w związku z 10. rocznicą odzyskania niepodległości. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 27(2), 93–121. https://doi.org/10.15584/johass.2023.2.5

Numer

Dział

Artykuły