Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny: Tadeusz Boruta, ISP UR, tboruta@ur.edu.pl,
Zespół redakcyjny: Tadeusz Błoński, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, tadeusz@blonski.sk
Zespół redakcyjny: Marcin Dudek, ISP UR, mdudek@ur.edu.pl
Zespół redakcyjny:Wiesław Grzegorczyk, ISP UR, wgrzegorczyk@ur.edu.pl
Zespół redakcyjny:Agnieszka Iskra-Paczkowska, Instytut Filozofii UR, aiskra@ur.edu.pl, 0000-0001-6939-5352
Zespół redakcyjny:Anna Jamrozek-Sowa, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ajamrozek@ur.edu.pl
Zespół redakcyjny: Joanna Janowska-Augustyn, ISP UR, jjanowska@ur.edu.pl
Zespół redakcyjny: Agnieszka Lech-Bińczycka, ISP UR, alech@ur.edu.pl
Zast.redaktor naczelnej: Karolina Niwelińska, ISP UR, kniwelinska@ur.edu.pl,
Zespół redakcyjny: Ondrej Revický, ISP UR, orevicky@ur.edu.pl,
Zespół redakcyjny: Grażyna Ryba, ISP UR, gryba@ur.edu.pl,
Zespół redakcyjny: Dorota Sankowska, ISP UR, dsankowska@ur.edu.pl
Redaktor naczelna: Jadwiga Sawicka, ISP UR, jsawicka@ur.edu.pl
Zast.redaktor naczelnej: Anna Steliga. ISP UR, asteliga@ur.edu.pl
Rada naukowa: prof. Lex Drewiński, Akademia Sztuki w Szczecinie (email, ORCID)
Rada naukowa: prof. Władysław Pluta, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
Rada naukowa: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR (email, ORCID)
Rada naukowa: dr hab. Lucyna Rotter, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Rada naukowa: prof. Joanna M. Wężyk, Kean University, New York, USA
Rada naukowa: prof.Andrzej Włodarczyk, emerytowany prof. Sorbony