O czasopiśmie

Wydawnictwo, mające artystyczno-naukowy charakter, jest platformą wymiany myśli i prezentacji dorobku artystycznego. Pismo ma służyć prezentacji teoretycznego namysłu nad sztuką i dziedzinami z nią powiązanymi oraz przedstawieniu dokonań Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego i środowisk związanych z instytutem oraz uczelnią. Do współpracy zapraszamy środowiska naukowo-artystyczne z całej Polski i autorów zagranicznych.

Temat numeru rozwijany jest w obszernych esejach autorstwa członków zespołu i zaproszonych krytyków oraz historyków sztuki, jak też filozofów, literaturoznawców, pracowników naukowych z innych uczelni. Każdy numer rocznika oprócz tematu numeru, który obejmuje kilka tekstów naukowych, zawiera stałe działy, są to:

- Konteksty sztuki,krótsze eseje, fragmenty rozpraw doktorskich i habilitacyjnych;

- Sylwetki,pogłębiona analiza twórczości znanych i mniej znanych, ale zawsze ciekawych artystów,;

- Rozmowy- wywiady i zapisy dyskusji;

- Iluminacje  to miejsce na poezję i swobodne formy literackie;

- Pracownie  prezentacje pracowni, wypowiedzi prowadzących i ich programy, prace studentów, absolwentów i doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych i innych uczelni artystycznych;

- Nagroda im. Panka przedstawia założenia,  i laureatów tego prestiżowego wyróżnienia dla studentów naszej uczelni;

- Galeria Wydziału Sztuki (obecnie Instytutu Sztuk Pięknych) im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego to przegląd ekspozycji prac artystów polskich i zagranicznych;

- Wydarzenia i wystawy oraz Relacje / Recenzje / Komentarze prezentują interesujące spojrzenie na to, co dzieje się w sztuce w danym roku.

- Kalendarium- aktywność twórcza pracowników Instytutu Sztuk Pięknych Labirynty- to esej będący analizą jednego obrazu

Strony ETC. to miejsce na prezentację wybranego artysty/wybranej artystki  i jego/jej pracy.