Police efforts during the coronavirus epidemic

Autor

Słowa kluczowe:

epidemia, współdziałanie, Policja, metody działania, zasady działania, egzekwowanie zakazów i nakazów

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na działania Policji w czasie ogłoszonego 15 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z wirusem COVID-19. Działania te podejmowane są na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w tym stanie, jak też na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Wykonywanie określonych zadań wymaga skuteczności, która zapewnia właściwe współdziałanie wielu podmiotów, w tym współdziałanie służb epidemiologicznych z Policją i jednostkami ratownictwa medycznego. Istotne znaczenie ma jednak przestrzeganie zasady proporcjonalności w stosowaniu określonych środków władczych w sytuacjach związanych z egzekwowaniem zakazów i nakazów określonego zachowania się w stanie epidemii. Działania władcze nie mogą też prowadzić do naruszenia zasady praworządności.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Ura, E. . (2021). Police efforts during the coronavirus epidemic. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 238–249. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1985

Numer

Dział

Artykuły