Legal forms of action in the Police

Autor

Słowa kluczowe:

Policja, prawnie formy działania

Abstrakt

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym realizuje szereg zadań, które przyjmują różne formy działania. Autor tekstu dokonuje dogłębnej egzegezy i analizy prawnych form działania wyróżnionych przez literaturę przedmiotu i udowadnia, że w działalności Policji istnieją prawne formy działania które stanowią ważny element istnienia, a zarazem funkcjonowania tej umundurowanej i uzbrojonej formacji mającej stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Kędzierski, K. . (2021). Legal forms of action in the Police. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 107–119. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2003

Numer

Dział

Artykuły