NEODKLADNÉ OPATRENIA PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU

Autor

Słowa kluczowe:

neodkladné opatrenia, civilné právo procesné, právny poriadok Slovenskej republiky

Abstrakt

Autor v článku nazvanom „Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku“ analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní, ktorý prichádza do úvahy v dvoch prípadoch, a to ak je potreba bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať účelom a predpokladmi, ktoré musia byť splnené pre rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia. V príspevku je osobitná pozornosť venovaná porovnaniu s predchádzajúcou právnou úpravou predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Sudzina, M. (2022). NEODKLADNÉ OPATRENIA PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 177–189. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2553

Numer

Dział

Artykuły