„GROŻĄCA SUROWA KARA” JAKO SAMODZIELNA PODSTAWA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PO ZMIANIE ART. 258 K.P.K.

Autor

Słowa kluczowe:

surowa kara, zbrodnia, areszt, sąd, prokurator

Abstrakt

Artykuł omawia kontrowersje związane z uznawaniem za samodzielną podstawę do stosowania tymczasowego aresztowania grożącą podejrzanemu surową karę. Przedstawiono w nim stanowiska dotyczące tego problemu oparte w szczególności na brzmieniu art. 258 § 2 k.p.k. obowiązującym w okresie od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. oraz przyczyny rezygnacji z przedmiotowej nowelizacji.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Nowak, A. (2022). „GROŻĄCA SUROWA KARA” JAKO SAMODZIELNA PODSTAWA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PO ZMIANIE ART. 258 K.P.K. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 91–99. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2559

Numer

Dział

Artykuły