Pojedynek – uprzywilejowane zabójstwo

Autor

Abstrakt

 

Artykuł omawia uprzywilejowany typ zabójstwa, jakim był pojedynek traktowany jako forma rozstrzygania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań zawartych w Kodeksie karnym z 1932 r. oraz tzw. kodeksach honorowych. W opracowaniu przedstawiono również analizę najpopularniejszego aktu „obowiązującego” na terenie naszego kraju przed II wojną światową, tj. kodeksu Boziewicza.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Nowak, A. (2023). Pojedynek – uprzywilejowane zabójstwo. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 282–291. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4440

Numer

Dział

Artykuły