Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach partycypacji społecznej

Autor

Abstrakt

Aktualnie problematyka partycypacji społecznej podejmowana była w wielu opracowaniach naukowych, nie doczekała się jednak analizy od strony technik i narzędzi elektronicznych zwiększających udział obywateli w procesach decyzyjnych. Wymaga to poszukiwania nowych rozwiązań, które są w stanie zapewnić zwiększenie udziału obywateli we współzarządzaniu sprawami publicznymi. Może się to udać dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Autor w pracy definiuje partycypację społeczną i partycypację elektroniczną, wskazuje na rozumienie terminu komunikacja elektroniczna. Następnie opisuje techniki elektronicznej partycypacji społecznej, tj. ankiety online, mapy interaktywne, fora dyskusyjne i czat, popierając je przykładami z praktyki. W ostatniej części opracowania przedstawiono narzędzia elektronicznej partycypacji społecznej, czyli m.in. serwisy www.mamzdanie.org.pl, www.stacja-konsultacja.pl.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Śwital, P. (2023). Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach partycypacji społecznej. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 344–354. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4399

Numer

Dział

Artykuły