Istota współdziałania organów na gruncie ustawy Prawo budowlane

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.22

Słowa kluczowe:

współdziałanie organów, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego

Abstrakt

Współdziałanie władz publicznych jest elementem wykonywania zadań publicznych. Zakres i formy tej współpracy są zróżnicowane, a wynikają z obowiązujących przepisów, szczególnie z Konstytucji RP, k.p.a., ale też z przepisów szczególnych, np. Prawa budowlanego. Celem współdziałania organów działających na podstawie tej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia jednostki, ochrony środowiska oraz wartości ekonomicznych i estetycznych.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-15

Jak cytować

Smarż, . J. (2021). Istota współdziałania organów na gruncie ustawy Prawo budowlane. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 308–321. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.22

Numer

Dział

Artykuły