Istota współdziałania organów na gruncie ustawy Prawo budowlane

Autor

Abstrakt

Współdziałanie władz publicznych jest elementem wykonywania zadań publicznych. Zakres i formy tej współpracy są zróżnicowane, a wynikają z obowiązujących przepisów, szczególnie z Konstytucji RP, k.p.a., ale też z przepisów szczególnych, np. Prawa budowlanego. Celem współdziałania organów działających na podstawie tej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia jednostki, ochrony środowiska oraz wartości ekonomicznych i estetycznych.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Smarż, . J. (2023). Istota współdziałania organów na gruncie ustawy Prawo budowlane. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 308–321. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4412

Numer

Dział

Artykuły