Miejsce i rola współdziałania gmin w sferze władczej na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

Autor

Abstrakt

 

Ogromna waga zadań podejmowanych przez gminy w sferze władczej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i ich przesądzające znaczenie dla kształtu modelu ograniczania dostępności alkoholu w gminie sprawiają, że powinny być one realizowane przy użyciu zarówno szerokiej, jak i głębokiej perspektywy. Instrumentem uzyskania tej perspektywy jest współdziałanie, co ustawodawca dostrzegł i unormował w ustawie alkoholowej, lokując je m.in. w szeroko rozumianej sferze decyzyjnej obejmującej zarówno stanowienie, jak i stosowanie prawa. Jednak analiza regulacji prawnej przewidzianych w ustawie alkoholowej form tego współdziałania dostarcza wielu krytycznych uwag. Uwagi krytyczne dotyczące ustawowej regulacji instytucji współdziałania w procesie stanowienia prawa w gminach wskazują na mankamenty, które można korygować w ramach nowelizacji. Natomiast ocena prawnej regulacji współdziałania w procedurze wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest jednoznacznie negatywna. Zastąpienie jej nową regulacją powinno być oparte na jej jasnej wizji.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Jaworska-Dębska, B. . (2023). Miejsce i rola współdziałania gmin w sferze władczej na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 83–101. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4420

Numer

Dział

Artykuły