Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Autor

Abstrakt

Tematem artykułu jest skuteczność złożonego przez furiosus oświadczenia woli oraz współczesne podejście do tej instytucji prawnej sądów cywilnych i administracyjnych. Celem opracowania jest porównanie współczesnego pojmowania terminu furiosus z jego rozumieniem wynikającym z opracowań rzymskich prawników. Artykuł ukazuje także powiązanie instytucji współczesnego prawa cywilnego z rzymską kulturą prawną. Podstawowym wnioskiem wynikającym z treści artykułu jest szerszy zakres znaczeniowy pojęcia furiosus używanego we współczesnym orzecznictwie w porównaniu do rozumienia tej instytucji w prawie rzymskim.

 

Pobrania

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Fliszkiewicz, Z. K. . (2023). Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 69–82. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4421

Numer

Dział

Artykuły