Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Rebublice Czeskiej w 2020 r. – zarys problematyki

Autor

Abstrakt

W niniejszym artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia wiążące się z reakcją rządu Republiki Czeskiej na panującą w kraju sytuację – wprowadzenie stanu wyjątkowego w 2020 r. Działanie to podyktowane było chęcią uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie tego państwa. We wstępnej części opracowania scharakteryzowano pojęcie stanu nadzwyczajnego w doktrynie prawa konstytucyjnego. W dalszej części zwrócono uwagę, że w Konstytucji Republiki Czeskiej ustawodawca nie uregulował wszystkich możliwych do wprowadzenia w tym państwie stanów nadzwyczajnych. Wskazano na inne akty prawne regulujące tę problematykę

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Hadała- Skóra, A. . (2023). Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Rebublice Czeskiej w 2020 r. – zarys problematyki. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 94–101. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4458

Numer

Dział

Artykuły