Zadania państwa związane z epidemią choroby zakaźnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.16

Słowa kluczowe:

epidemie chorób zakaźnych, bezpieczeństwo zdrowotne, prawo do ochrony zdrowia, stan epidemii

Abstrakt

Choroby zakaźne stanowią od lat istotny problem społeczny i wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia i władz państwa. Zwłaszcza epidemie tych chorób prowadzić mogą do globalnych kryzysów zarówno zdrowotnych, jak i społecznych czy gospodarczych. Ranga zagrożenia, w tym doświadczenia wynikające z epidemii COVID-19, uzasadniają pytanie o zadania, jakie w tym obszarze zostały wyznaczone państwu i jego organom, zarówno w perspektywie przyjętych regulacji krajowych, jak i międzynarodowych. Realizacja prawa do ochrony zdrowia i wprowadzenie mechanizmów pozwalających urzeczywistnić gwarancje w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego to niewątpliwe dwa zasadnicze cele-zadania dekodowane z ustawy zasadniczej. Jednak w pełni efektywny model przeciwdziałania epidemiom chorób zakaźnych musi opierać się na pełnej współpracy międzynarodowej.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Mełgieś, K. . (2022). Zadania państwa związane z epidemią choroby zakaźnej. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 218–245. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.16

Numer

Dział

Artykuły