Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Wybrane aspekty relacji między obywatelami i administracją

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.9

Słowa kluczowe:

decyzja administracyjna, sprzeciw, postępowanie odwoławcze, usprawnienie postępowania

Abstrakt

Niniejsze opracowanie poświęcono analizie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, która upoważnia sąd do kontroli tej szczególnej formy rozstrzygnięcia. Warto zastanowić się na tle obowiązujących przepisów prawnych, jakie są oczekiwania i kierunki zmian analizowanej instytucji, bowiem miała ona przede wszystkim usprawnić postępowanie odwoławcze poprzez zmniejszenie liczby wydawanych przez organy administracji publicznej rozstrzygnięć kasatoryjnych. Głównym zamierzeniem badawczym jest charakterystyka tego, jaki wpływ ma tytułowy środek zaskarżenia na usprawnienie postępowania i skrócenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Kobylski, P. . (2022). Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Wybrane aspekty relacji między obywatelami i administracją. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 134–144. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.9

Numer

Dział

Artykuły