Rodzaje oraz charakterystyka gwarancji służących ochronie tajemnicy zawodowej w wykonywaniu zawodu adwokata w prawie polskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.2

Słowa kluczowe:

gwarancje, zawód prawniczy, tajemnica zawodowa, prawo procesowe, prawo do prywatności

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są rodzaje oraz charakterystyka gwarancji stworzonych w celu ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej w Polsce. Jest to nierozerwalnie związane z jej charakterem i rolą w wykonywaniu zawodu prawniczego. Gwarancje te są jednym z najważniejszych czynników ochrony prawnej tajemnicy zawodowej – kluczowej nie tylko dla klienta, samego prawnika, ale także dla całego systemu ochrony prawnej. Zwrócono również uwagę na główne kwestie dotyczące tajemnicy prawniczej w procesie karnym związane z konfliktem dóbr chronionych przez system prawny. Dlatego też autorka podkreśliła znaczenie zakazów dowodowych, które są gwarantem i elementem budującym zaufanie między stronami, które powierzyły sobie tajemnice w procesie komunikacji związanej – w przypadku tajemnicy prawniczej – z obsługą prawną. Ponadto istnieje obecnie wzmożona potrzeba ochrony prawa do prywatności, co też zostało zauważone oraz podkreślone w niniejszym opracowaniu.

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Białkowska, P. (2022). Rodzaje oraz charakterystyka gwarancji służących ochronie tajemnicy zawodowej w wykonywaniu zawodu adwokata w prawie polskim. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 21–35. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.2

Numer

Dział

Artykuły