Z problematyki odmowy udzielenia aktu uwarunkowanego przyrzeczeniem administracyjnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.4

Słowa kluczowe:

promesa, przyrzeczenie administracyjne, odmowa wydania koncesji, sankcja administracyjna

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka regulacji prawnych dotyczących odmowy wydania aktu uwarunkowanego promesą. W obowiązującym stanie prawnym przeważa rozwiązanie, zgodnie z którym w okresie ważności promesy odmowa wydania koncesji (zezwolenia) jest dopuszczalna tylko w razie wystąpienia określonych przesłanek. Jest to uzasadnione gwarancyjną funkcją przyrzeczenia administracyjnego, która wyraża się w obietnicy organu wydania w przyszłości określonego aktu. W opracowaniu zostały omówione przesłanki odmowy wydania aktu przyrzeczonego, unormowania prawne związane z kompetencją organu do podjęcia decyzji odmownej oraz kontrolą odmowy dokonywaną przez sądy administracyjne. Zaproponowano także ujęcie odmowy wydania aktu uwarunkowanego promesą jako quasi-sankcji administracyjnej o charakterze niepieniężnym.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Chlipała, M. . (2022). Z problematyki odmowy udzielenia aktu uwarunkowanego przyrzeczeniem administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 52–65. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.4

Numer

Dział

Artykuły