Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.6

Słowa kluczowe:

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, współpraca

Abstrakt

Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie możliwości współpracy mieszkańców oraz organu stanowiącego w zakresie realizacji jego zadań w zależności od postanowień uchwały w sprawie zasad wnoszenia tej inicjatywy. Mogą być bowiem zachęcające dla mieszkańców, ale też takie, których wypełnienie jest niezwykle utrudnione. Tymczasem radni powinni być zainteresowani jak najszerszą współpracą z mieszkańcami, którzy ich wybrali na swoich przedstawicieli. Dodatkowo to właśnie mieszkańcy są beneficjentami uchwał organu stanowiącego, więc powinni mieć jak najszerszą możliwość zgłaszania własnych projektów. Jest to też forma zaangażowania mieszkańców w sprawy własnej jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z organem stanowiącym.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Cybulska, R. . (2022). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 77–85. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.6

Numer

Dział

Artykuły