Kilka uwag na temat niezależności prawnomajątkowej Terencji w świetle fragmentów korespondencji Cycerona

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2023.1.1

Słowa kluczowe:

sytuacja prawnomajątkowa, tutela mulierum, Terencja, obrót prawnogospodarczy, Cyceron

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, na ile w okresie schyłkowym republiki możliwy był samodzielny udział kobiety rzymskiej sui iuris w obrocie prawno- majątkowym. Podstawę źródłową rozważań stanowią fragmenty korespondencji Cicerona, które dotyczą działalności gospodarczej jego żony Terencji. Jakkolwiek  w niewielu listach mówcy pojawiają się informacje dotyczące tego aspektu jego małżeństwa to są one bardzo cenne, gdyż umożliwiają kolejne uzupełnienie badań nad sytuacją prawnomajątkową kobiety w państwie rzymskim. Analiza tych źródeł prowadzi do konkluzji, że – mimo ograniczeń, które wynikały z tutela mulierum – kobiety mogły brać udział w obrocie prawno – gospodarczym i samodzielnie kształtować swoje położenie majątkowe.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-30

Jak cytować

Ejankowska, E. (2023). Kilka uwag na temat niezależności prawnomajątkowej Terencji w świetle fragmentów korespondencji Cycerona. Acta Iuridica Resoviensia, 40(122), 9–20. https://doi.org/10.15584/actaires.2023.1.1

Numer

Dział

Artykuły