Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym

Autor

  • Mateusz Imioł Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.11

Słowa kluczowe:

eksperyment medyczny, kodeks etyki lekarskiej, Kodeks Norymberski, Deklaracja helsińska, Dobra Praktyka Kliniczna

Abstrakt

Artykuł zawiera kompleksową analizę eksperymentu medycznego z udziałem człowieka w świetle aktów prawa międzynarodowego, takich jak Kodeks Norymberski czy też Deklaracja helsińska, jak również polskich regulacji w postaci KEL. Analiza uwzględnia charakter prawny wskazanych aktów oraz ich umiejscowienie w systemie prawnym. Przedstawiono rys historyczny mający wpływ na powstanie aktów międzynarodowych w temacie eksperymentów medycznych oraz poruszono problem ich rozwoju, poczynając od Kodeksu Norymberskiego. Szczególne zainteresowanie autora wzbudziły regulacje KEL oraz wykładnia norm etycznych w nim sformułowanych oparta na porównaniu ich treści z uniwersalnymi kodeksami etycznymi mającymi zasięg międzynarodowy.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Imioł, M. (2020). Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 147–160. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.11

Numer

Dział

Artykuły