Efektywność prawa Unii Europejskiej w praktyce – wybrane zagadnienia

Autor

  • Anna Marcisz-Dynia Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.14

Słowa kluczowe:

zasada efektywności prawa Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pytanie prejudycjalne, organy administracyjne państw członkowskich

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych kwestii dotyczących zasady efektywności prawa unijnego, która w założeniu ma zwiększyć efektywność stosowania prawa wspólnotowego przez sądy i organy administracyjne państw członkowskich. Analizie poddano w tym zakresie bogate orzecznictwo TSUE. Prawo unijne ma wpływ na wszystkie dziedziny życia, a efektywność stosowania tego prawa w wąskim znaczeniu jest interpretowana jako uprawnienie jednostek do podnoszenia przed sądem spraw z powołaniem się na akty prawa unijnego. Jest to pojęcie złożone, dlatego też omówione zostały tylko niektóre jego kwestie.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Marcisz-Dynia, A. (2020). Efektywność prawa Unii Europejskiej w praktyce – wybrane zagadnienia. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 185–196. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.14

Numer

Dział

Artykuły