Prawne uregulowania wykonywania zawodów medycznych jako część systemu ochrony zdrowia w Polsce

Autor

  • Oskar Bróż Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.2

Słowa kluczowe:

system opieki zdrowotnej, działalność lecznicza, działalność gospodarcza

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodów medycznych, które nie mają swojej definicji ustawowej, a część zawodów pozostaje poza prawnymi regulacjami, co utrudnia określenie standardów udzielanych przez nich świadczeń. Jest to pewną niekonsekwencją w stosunku do deklaracji zakładających systemowe podejście do opieki zdrowotnej. System ten powinien obejmować cel, jakim jest zapewnienie obywatelom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w takich dziedzinach zdrowia, jak m.in. dostępność do opieki medycznej i bezpieczeństwo farmakoterapii. Omówione zagadnienia prawne wiążą się z wykonywaniem zawodów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i należą do nich: ogólna klasyfikacja zawodów medycznych oraz wykonywanie działalności leczniczej na terytorium RP przez Polaków i cudzoziemców. Dobór badanych regulacji podyktowany został chęcią opisania zdaniem autora najbardziej newralgicznych i nadających się do poprawy uregulowań prawnych mogących usprawnić system ochrony zdrowia.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Bróż, O. (2020). Prawne uregulowania wykonywania zawodów medycznych jako część systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 25–39. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.2

Numer

Dział

Artykuły