Recepcja idei triady nauk administracyjnych Fritza Stier-Somlo w polskiej literaturze naukowej

Autor

  • Karol Dąbrowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.3

Słowa kluczowe:

Fritz Stier-Somlo, polityka administracyjna, triada nauk administracyjnych

Abstrakt

Triada nauk administracyjnych obejmuje nauki: prawa administracyjnego, administracji, i polityki administracyjnej. Ideę triady wiąże się z dorobkiem administratywisty F. Stier-Somlo. Koncepcja triady stała się głośna w polskiej literaturze prawo-administracyjnej. Dokonując w ten sposób selektywnej recepcji myśli Stier-Somlo, pominięto dorobek W. Jellinka, nie zwrócono uwagi na pozostałe dokonania Stier-Somlo, przypisano triadzie nadmierne znaczenie dla rozwoju teorii administracji i spetryfikowano sposób patrzenia na niemieckojęzyczną naukę administracji.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Dąbrowski, K. (2020). Recepcja idei triady nauk administracyjnych Fritza Stier-Somlo w polskiej literaturze naukowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 40–50. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.3

Numer

Dział

Artykuły