Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim procesie karnym okresu wczesnego cesarstwa

Autor

  • Elżbieta Loska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.8

Słowa kluczowe:

prawo rzymskie, proces karny, dowody, świadkowie, tortury

Abstrakt

Zachowane teksty źródłowe dotyczące rzymskiego prawa karnego poświęcone są bardzo często kwestiom procesowym. Znalazło się w nich także miejsce dla problematyki środków dowodowych w rzymskim procesie karnym. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie ich wiarygodności. Brano przy tym pod uwagę nie tylko sam dowód, jego formę czy treść, ale oceniano również osobę, która dowód przedstawiała, i sposób jego pozyskania. W niektórych przypadkach obligatoryjne było zastosowanie tortur.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Loska, E. (2020). Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim procesie karnym okresu wczesnego cesarstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 108–117. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.8

Numer

Dział

Artykuły