„Dziedziczenie treści cyfrowych”. Zarys problematyki

Autor

  • Tobiasz Serafin 210-223

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.15

Słowa kluczowe:

prawo spadkowe, treści cyfrowe, dziedziczenie, spadek, portale społecznościowe

Abstrakt

W dobie postępującej cyfryzacji, która wkracza w kolejne dziedziny życia ludzi, pojawia się problem aktualności regulacji prawnych w stosunku do korzystania z nowych rozwiązań, jakie daje internet. Nowe technologie sprawiają, że ludzie przenoszą dużą część swojego życia do cyberprzestrzeni, co z kolei prowadzi do powstawania licznych treści cyfrowych. Polskie przepisy nie regulują w sposób jednoznaczny zagadnienia dziedziczenia danych cyfrowych. Aby uzyskać dostęp do nich po śmierci bliskiej osoby, należy udowodnić ich majątkowy charakter oraz że pochodzą ze stosunku cywilnoprawnego, a także że nie mają osobistego charakteru dla spadkodawcy, co w przypadku danych cyfrowych osób fizycznych jest bardzo trudne. W niniejszym artykule została podjęta próba wyjaśnienia zagadnień związanych z problematyką dziedziczenia treści cyfrowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa spadkowego w polskim systemie prawnym.

Downloads

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Serafin, T. (2020). „Dziedziczenie treści cyfrowych”. Zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, 28(110), 210–223. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.15

Numer

Dział

Artykuły